ПРАЙС-ЛИСТ – Голешовице – Янковцова

Ceník platný od 01.01.2015

Krátkodobé
parkování
Doba parkování Typ vozidla Cena s DPH
  1 hodina Osobní automobil motocykl 20,- CZK
  24 hodin Osobní automobil motocykl 300,-CZK
  1 hodina Autobus, minibus 40,-CZK
  24 hodin Autobus, minibus 600,-CZK
Dlouhodobé
parkování
Doba parkování Typ vozidla Cena bez DPH
  1 měsíc Osobní automobil motocykl 2200,- CZK
  1 měsíc Autobus, minibus 4000,- CZK
Ostatní platby Ztráta park. karty pokuta 300,- CZK